Mitt namn är Jenny Enochsson (född 1976) och jag bor i Uppsala med min make Ande. Jag skriver främst romaner och noveller, men ibland även poesi. Flera av mina alster har publicerats i litterära nätmagasin och antologier. Jag har drivit och deltagit i skönlitterära samarbetsprojekt på nätet. Dessutom har jag varit med i och redigerat antologier med kortnoveller, poesi och bildkonst. Jag driver det litterära nätmagasinet Tistelblomma.

In English:

My name is Jenny Enochsson (born 1976) and I live in Uppsala, Sweden, with my husband Ande. I mainly write fiction, but sometimes also poetry. Many of my pieces have been published in online literary journals and anthologies. I have maintained and participated in literary, collaborative projects on the internet. Furthermore, I have taken part in and edited anthologies of flash fiction, poetry, and visual art. I maintain the online literary journal Tistelblomma.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 13-okt-18-25.jpg

Intervjuer

En bokresa