Varför skriver du?

Varför skriver du? Alla författare jag intervjuade via Tistelblomma fick denna fråga. Det blev många intressanta, tänkvärda svar. Tobi Alfier svarade kort och gott ”Because I can’t not” och Emil Ahlbertz ”Jag kan inte låta bli”. Visst är det så. Författare kan helt enkelt inte låta bli att skriva. Irländaren John McGahern (1934–2006) är en av mina […]