Bokresearch

Tidigare tänkte jag att min roman skulle utspela sig 1980 och 1981. Jag har en del insamlat material och det kan komma till användning då jag skriver exempelvis en novell. Efter noga övervägande har jag kommit fram till att min roman ska utspela sig år 1898, framför allt i borgerlig miljö. Samma plats, Tuvåker, och […]