Foto: Jenny Enochsson

Som du nog vet – i varje fall om du brukar besöka denna blogg – är berättelserna i min kommande novellsamling fritt inspirerade av privatannonser från 1902 års Upsala Nya Tidning. I detta inlägg ska jag ge exempel på hur sådana kan se ut. Observera att jag inte använder annonserna nedan i min bok. Vilka privatannonser jag har använt i min samling blir förstås en överraskning!

Här följer alltså ett urval som återges ordagrant:

”En guldboett till ett damur förlorades i lördags afton under gående Vaksalagatan–Drottninggatan–Trädgårdsgatan n:r 12. Anmälan torde ske å Hushållsskolan vid Stora Torget.” (7 januari 1902, s. 3, Upsala Nya Tidning)

”200 kr. önskas låna genast på 6 mån mot säkerhet. Svar motses tacksamt till ”Redbar” U. N. T:s kontor.” (25 februari 1902, s. 3, Upsala Nya Tidning)

”En boa af äkta skinn upphittades å Drottninggatan den 1 Maj och kan återfås mot ersättning Ofre Slottsg. 14 J. A. Fällt.” (22 maj 1902, s. 4, Upsala Nya Tidning)

”En ordentlig jungfru kunnig i matlagning samt en snäll och pålitlig för barn få genast plats Skolgatan 8, Fru Hedberg.” (11 juni 1902, s. 3, Upsala Nya Tidning)

”Studentska kan få god inackordering hos fru Malla Grönlund, Kungsgatan 37, t. v. 3 tr.” (30 augusti 1902, s. 3, Upsala Nya Tidning)

”Ett vackert välmöbleradt enkelrum finnes att hyra för en i allo ordentlig student eller ungkarl, Dragarbrunsg. 40. Värden.” (3 september 1902, s. 3, Upsala Nya Tidning)

”En liten penningsumma jämte en nyckelknippa är upphittad vid Järnvägsesplanaden och kan af rätta egaren återfås i butiken, Kungsängsg. 45.” (13 oktober 1902, s. 3, Upsala Nya Tidning)

”Den som i går (den 7) i domkyrkan fick af misstag vilse mössa, torde godhetsfullt göra ombyts hos murare Olsson, Storgat. 10.” (8 december, s. 3, Upsala Nya Tidning)

Källor: Upsala Nya Tidnings arkiv samt Svenska dagstidningar, KB